Lễ ra mắt mạng lưới cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý

12 tháng 05, 2015

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành Hệ thống thông tin Quản lý (HTTTQL) trên thế giới, tại Việt Nam ngành HTTTQL đã được đưa vào đào tạo tại nhiều trường đại học lớn và bước đầu cũng đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 
Designed and Developed by
Top